Още едно емблематично събитие отпадна от културния календар на община Бяла. Това е традиционната „Седмица на морето“, която трябваше да се проведе в началото на месец август. Организирането на подобно мащабно събитие е в разрез с противоепидемичните мерки, които бяха въведен в страната, се казва в съобщението на Общинския кризисен щаб на община Бяла.

„Наясно сме, че „Седмицата на морето“ е най-дългоочакваното събитие от културния ни календар. До последно правихме подготовка и търсихме варианти за провеждането ѝ. Вероятно ще разочароваме мнозина, но на днешното заседание на Общинския кризисен щаб взехме решение да отменим събитието. Благодарение на спазването на мерките, от страна на преобладаващата част от населението, към момента Бяла остана незасегната от вируса.

Извиняваме се на всички, които очакваха събитието. Надяваме се по-скоро тази усложнена обстановка да приключи, за да можем в края на месец август да организираме поредица от събития по повод празника на града“. От своя страна кметът на общината инж. Пеньо Ненов поднася своите извинения на всички, които с нетърпение очакваха събитието, се казва още в края на съобщението.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.