Град Бяла е домакин на Дванадесетото издание на Националния събор на читалищата. На 3 и 4 септември в морския град се провежда националното събитие, което бе отложено през юни, заради Covid-19 и сериозните противоепидемични мерки.

Организаторите на проявата, община Бяла съобщават, че годината е трудна и се налага отмяната на голяма част от проявите, които трябваше да се осъществят в града. Затова участниците в събора са по-малко от предни издания и той ще се проведе в рамките на само два дни, като част от празника на град Бяла.
От общината допълват, че са взети всички необходими мерки за безопасното му протичане.

Същевременно градът е домакин и на Деветото издание на събора “Черноморски хоровод”. Той обединява любителски клубове по народни танци и хора. Вече девет години "Хороигралци Аспрос" и НЧ "Пробуда-1928", съвместно организират събитието с подкрепата на община Бяла.

Тази година в хоровода участват седем клуба по народни танци - „Хороигралци Аспрос”- гр. Бяла, с ръководители Зоя Георгиева и Никола Николов, формация „Темпо“ - гр. Нови пазар, с ръководител Тодор Ганчев, фолклорен клуб „Ха сега...!“  - гр. Нови пазар, с ръководител Тодор Ганчев, танцов клуб „Розета“ - гр. Плиска, с ръководител Тодор Ганчев и др.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.