Снощната буря и силните ветрове нанесоха сериозни щети по железопътната инфраструктура в Североизточна България, съобщават от НКЖИ.

В 21.00 часа снощи вследствие на силна буря бе преустановено движението на влаковете в участъка от Разград до Каспичан. Силният дъжд и вятър нанесоха сериозни щети по контактната мрежа. Аварийни екипи на НКЖИ работеха в изключително тежката метеорологична обстановка и движението на влаковете Разград – Самуил и гара Самуил, както и в междугарието Моруница – Бяла беше възстановено в 02.30 часа тази сутрин.

Проблеми с контактната мрежа заради паднали дървета и клони имаше и в участъците: гара Бяла, Стражица – Джулюница, Славяново – Стражица и Попово- Дралфа.

Към момента екипите на НКЖИ са отстранили всички повреди и движението на влаковете се осъществява нормално.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.