Силната буря прогони протестиращите от центъра на София, а вятърът събори палатките им в късния следобед, когато над столицата притъмня и се изсипа пороен дъжд, предаде Нова телевизия.

В пространството пред Софийския университет остана само част от покъщнината на протестиращите.

Малцина от негодуващите на "Орлов мост" пък останаха под дъжда и се скриха под по-големите шатри, съобщи “standartnews.com”.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.