Буря от аплодисменти събра премиерата на мюзикъла "Коса", която бе представена в Летния театър във Варна снощи. Така атмосферата сред публиката се сля с бурята, която се разрази в морската столица и събори част от декорите на сцената. Това обаче не притесни нито зрителите, нито актьорите и музикантите от Държавна опера - Варна, които завършиха блестящо мюзикъла под съпровода на мощни ръкопляскания.

Преводът и режисурата на "Коса" са дело на Борис Панкин, диригент - Страцимир Павлов, хореография - Анастасия Неделчева. Събитието е част от Международния музикален фестивал "Варненско лято" - "Опера в Летния театър", който се реализира с финансовата подкрепа на Община Варна.

Мюзикълът "Коса", с оригинално название "HAiR: The American Tribal Love-Rock Musical", е създаден през 1967 г. от безработните актьори Джеръм Рагни и Джеймс Радо и композитора Галт Макдърмот. Той е сред 10-те най-успешни мюзикъли за всички времена, с над 1742 представления на Бродуей и стотици постановки по цял свят.

Във Варна той може да бъде гледан на 23.08.2021 г., отново в Летния театър. Цялата програма може да бъде видяна, съобщава "Live.Varna.bg".

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.