Компанията, позната с търговската си марка "Виваком", вече е притежание на сръбския телекомуникацинен оператор "Юнайтед груп". Сделката бе анонсирана миналия ноември и получи одобрението на Европейската комисия през април, съобщи БНР.

Мажоритарният дял в "Юнайтед груп" се държи от лондонския фонд "Би Си Партнерс". Цената на сделката не е официално обявена, но според изданието "Капитал", сумата е един 1,3 милиард евро. Ако тя бъде потвърдена, това ще бъде най-голямата сделка в новата история на България.

Това е шестата продажба на телекома, а досегашният собственик Спас Русев остава в Надзора на БТК.

Сделката става възможна, след като синдиците на Корпоративна търговска банка са вдигнали запорите. Антикорупционната комисия също. Това обаче стана обект на сигнал до прокуратурата, подаден от лидера на "Да, България" Христо Иванов.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.