Бизнесклиматът в страната се е влошил заради кризата с COVID-19 за 89% от представителите на бизнеса, участвали в анкета на Българската стопанска камара.

За 9% няма промяна, а оптимисти са едва 2%.

„През 2020 г. нямаше нито среда, нито бизнес. Това беше една чудовищна година. Предприятията работиха 7-8 месеца за цялата година, имахме неработещ туризъм и хора, които живееха в къщите си със семействата си. Единственият разход, който правеха беше за храна и пижами“, заяви председателят на БСК Радосвет Радев, който представи данните.

Аналогична е оценката за състоянието на предприятията, които представляват тези мениджъри. 70% от тях декларират влошаване на икономическите си показатели. 22% няма промяна, а 7% са постигнали растеж.

„Влошаването на бизнесклимата се свързва и с лошата работа на институциите – МС, съдебна власт, данъчна администрация, но на първо място е Народното събрание с 90% недоверие. Хората от бизнеса си дават сметка, че част от бедите им дойдоха от некадърно направени закони. Някои от тях куриозно бяха поправени в рамките на часове или с вето на президента“, заяви председателят на БСК, цитиран от БГНЕС.

56% от анкетираните отлагат всякакви инвестиции в близко бъдеще.

От БСК смятат, че данъчният модел на България е един от най-успешните и той трябва да бъде запазен, съобщава "glednatochka.com".

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.