На посещение в Провадия лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов заяви, че кандидатът им за президент вече е ясен, съобщава БНТ.

Познавате го добре, каза Борисов, но не назова името му.

Той заяви, че към днешна дата няма значение кой е кандидатът, защото и другите партии нямали.

Борисов обърна внимание, че ГЕРБ води в четири агенции временно.

"Защо е временно според вас? Защото се направиха на луди и не промениха закона да броим квитанциите между машините и нелицензирания софтуер, за да могат последните два-три дена да броят така, както им е угодно", каза още лидерът на ГЕРБ.

По думите му сега носят флашки, а флашките са издайнически някой път.

"Както издадоха политическата корупция в момента - как се купуват цели партии с торбите от Пламен Узунов. Точка. Това са факти, които цитирам. Понеже се намираме в този край, от който е тръгнала цивилизацията, за съжаление той отново ще бъде беден и труднодостъпен, защото именно учредителят на новите партии Василев брутално взе парите за магистрала "Хемус". Взе ги, за да излъжат пенсионерите, за да гласуват за Радев. Вие видяхте колко кратко прессъобщение беше вчера кой назначава Спецов от президенството. Единственият господар, диктатор в България - се казва Румен Радев. Той назначава финансовия министър, а той казва, че ще работи със Спецов", каза още Бойко Борисов.

Борисов изрази притеснение да не изчегъртат и археолозите, както се е случило
с проф. Асен Балтов.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.