"Приемаме оставките на тримата министри - Маринов, Горанов, Караниколов, плюс оставката на министъра на туризма - Ангелкова".

Това каза премиерът Бойко Борисов след днешното заседание на Коалиционния съвет.

Още днес на НС ще бъдат предложени техни заместници, допълни той.

"Предлагаме, на мястото на вътрешния министър Младен Маринов, Христо Терзийски, който е в момента ръководи Главна дирекция "Национална Полиция". От кариерата е, всички го познават. На мястото на Емо Караниколов като министър на икономиката - неговият заместник Лъчезар Борисов. Това е и настояване на колегите. На мястото на Владислав Горанов като министър на финансите връщаме Кирил Ананиев. За Министерство на здравеопазването ( предлагаме ) професор Костадин Ангелов, шеф на Александровска болница. За министър на туризма - вицепремиерът Марияна Николова. Става вицепремиер и министър на туризма".

Ще има и смени на зам.-министри.

освободихме вчера, други ще назначим в следващите дни".

В понеделник предстоят важни решения за мерките, свързани с разпространението на коронавируса, допълва БНР.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.