По време на инспекция на софийския Околовръстен път, предавана по Фейсбук, премиерът Бойко Борисов обяви, че движението по Южната дъга на Софийския околовръстен път ще бъде възстановено след празниците. С новото трасе ще се осигури връзка между автомагистралите „Струма” и „Тракия”, ще се улесни транзитният трафик от АМ „Европа“ и връзката с граничните пунктове с Турция и Гърция.

С премиера бе и министърът на икономиката Лъчезар Борисов.

Според Бойко Борисов тепърва предстоят най-тежките месеци за икономиката:

„Оставям на хората да преценят. В момента и финансовите, и икономическите мерки работят, подготвяме един план за следващите няколко месеца, защото, влизайки в кризата и пандемията, държавата трябва да е подготвена. Който и да управлява, тя трябва да бъде подготвена. Предстоят най-тежките година и половина даже бих казал. Сега и пак продължаваме най-добре да управляваме в Европа пандемията без да усещат хората никакво психическо натоварване. Всичко работи. Няма нито един сектор да не работи в момента“.

Министър Борисов посочи, че предстои Народното събрание да разгледа законодателна промяна, с която да започне работа по нови проекти за дистанционна работа във връзка с Covid-кризата.

„Ще стартираме две нови процедури, едната от които много се харесва на синдикатите, защото ще допринесе за подобряване на работни места в условията на Covid и за дистанционна работа, така че това всичко го договаряме с работодатели и синдикати“, каза Лъчезар Борисов.

„Действайте смело, защото всичко това е за хората - и повишението на заплатите, и допълнителните по 50 лева към пенсиите, подпомагането на секторите. Те вече го усещат, няколко месеца подред“, отговори премиерът Борисов, цитиран от БНР.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.