България е една от страните, над които днес прелитат 4 стратегически бомбардировача B-52 Stratofortress в мисия на НАТО, която отчасти има за цел да демонстрира способността на алианса свободно да оперира във въздушното пространство на Северна Америка и Европа.

Самолетите за европейската част на Allied Sky са излетели от британската база "Феърфорд" и по пътя си над всичките 28 натовски съюзници над континента ще се интегрират с местните военновъздушни сили. Над няколко от тях е предвидена съвместна част с изтребители и летящи цистерни.

Други два бомбардировача прелитат над останалите две страни членки - САЩ и Канада - като северноамериканската част от мисията е започнала от база "Майно" в Северна Дакота.

Целта е да се покаже солидарността в НАТО, да се подобри бойната готовност и да се предоставят възможности за тренировки с цел по-ефективна съвместна работа на всички екипажи, съобщи "Дневник".

Това е от типа мисии, които се координират месеци предварително и не са свързани с конкретни политически събития в Европа. От 2018 г. насам САЩ са провели над 200 подобни полета на стратегически бомбардировачи, припомни НАТО,

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.