Нуждата от специализирана медицинска грижа за коронавируса се сблъска трагикомично с недостига на медицински персонал у нас, пише Диян Иванов в "segabg.com". Увеличеният брой на болните в Североизточна България през последния месец наложи подготовката на МБАЛ "Девня" за прием на пациенти.

В нея трябва да се лекуват леки и средни случаи, ако се запълни капацитетът с този вид заболели във Варна. Девненската болница обаче разполага с една единствена сестра, която казала, че може да напусне.

"Работим по въпроса да намерим персонал, но е почти невъзможно. Лекари ще осигурим по-лесно, имаме специалисти. Но сестрите са проблемът. Една е медицинската сестра, тя каза, че при работа с COVID-19 ще напусне.

За да се поддържа 24 часа дейност, трябват поне 5 сестри. Добре е още две да има за графика дневна - нощна, и още една, след като се прибавят отпуски и компенсации. Това е минимумът", заяви шефът на болницата Кирил Лозанов.

Заведението няма договор с касата по пакета за вътрешни болести. Надява се да сключи, ако започне да лекува коронавирус. Как точно ще бъдат осигурени кадрите не се знае, но според Лозанов пътеката би решила въпроса поне със заплащането. "Ако се започне работата по нея, ще има приход. А и областният управител ни увери, че възнагражденията ще се превеждат директно в сметките на хората, които са на първа линия срещу заразата", каза още той. Обещани са дезинфектанти, костюми и останалите предпазни средства.

Във вторник здравният министър Костадин Ангелов посети Варна и обяви, че другата резервна болница е частната "Еврохоспитал". Макар визитата да бе свързана конкретно с грижите около коронавируса, Лозанов не е бил известен за нея, завършва Диян Иванов в "segabg.com". 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.