От тази сутрин започна новото телевизионно предаване „Лято с БНТ“. На пръв поглед изглежда, че това е хибридно студио между двата блока „Култура БГ.“ и „100% будни“, които излизат във ваканция до края на юли. „Лято с БНТ“ ще върви всеки делничен ден от 9 до 11 ч. по Телевизията-майка. От „Сан Стефано“ 29 преди дни обявиха, че към новото лятно предаване ще се включат и регионалните центрове на телевизията Новото предаване ще се прави от екипите на "Култура.БГ", "100% будни" и регионалните центрове. Водещите обаче остават същите, които „стопанисват“ студиата на „Култура БГ.“и „100% будни“ - Димитър Стоянович, Анна Ангелова и включващата се от различни събитя Александра Гюзелева, както и Мария Андонова и Стефан А. Щерев. Това било и едно от доказателствата, че двете сутрешни предавания не са свалени от ефир, а само са компилирани в опит да представят нова лятна схема. Доколко ще успеят, ще разберем в края на юли. Ясно е обаче, че по една или друга причина засега Александра Гюзелева е „извадена“ от списъка на водещите и репортерства всеки делничен ден. "Лято с БНТ", което има амбицията да е блок за култура, свободно време и здравословен живот, ще работи в новите условия на пост пандемията. За разлика от други години, когато културният живот излизаше в почивка, сега след е в рестарт. А това означава и много информация, която колегите от БНТ обещават да поднасят интересно на зрителите. Имаме амбиция да покажем на зрителите колкото може повече, не само от София, но и от Варна, Пловдив, Русе, Велико Търново, Благоевград, Бургас, обещава Димитър Стоянович пред електронното издание на СБЖ.

От друга страна, предаването „Лято с БНТ“ ще акцентира и върху здравословния начин на живот, изграждането на навици, които да са хармонични за нашето тяло, както и срещи с изтъкнати специалисти в тази област, казват от телевизията.

В предаването тази сутрин, за старт на програмата, колегите бяха избрали да говорят за това дали ще има 10% отчисления за културата от хазарта, какви знаменателни астрономически събития ни очакват, как върви продажбата на книги след извънредното положение и да чуем от самия изпълнител Орлин Горанов двете му нови въздействащи балади „Тунел от самота“ и Дали?“.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.