В доклада се отбелязва, че интернет проникването в България е 67%. Най-популярните медии в България са основните телевизии и техните онлайн сайтове, уточняват от “Moreto.net”: 86% се информират онлайн в България, а 77% по телевизията, 71% в социалните медии и 24% от вестници. 66% използват компютър, за да четат новини, а 74% четат през телефоните си. В страната ни най-много се доверяват на БНР и БНТ. Като цяло 33% се доверяват на новините.
Около 20% от анкетираните американци са заявили, че са се абонирали за онлайн медии (4% повече спрямо предходната година). 42% от норвежците (8% нагоре), 13% от холандците (3% повече) и по 10% във Франция и Германия плащат за онлайн новини.
Мнозина плащат за достъп. Около половината от абонатите плащат за големи медийни организации като "Ню Йорк таймс", сочи годишният доклад на Института "Ройтерс" за дигиталните новини (Digital News Report).
Някои читатели също обаче започват да се абонират за повече от една медия, плащайки за местна или специализирана в допълнение към новинарски източник на национално ниво, отбелязват авторите на изследването. Голяма част от интернет потребителите обаче казват, че нищо не може да ги убеди да плащат за онлайн новини - около 40% в САЩ и 50% във Великобритания.

YouGov е провел онлайн проучване в 40 държави за Институт "Ройтерс" през януари 2020 г., като във всяка държава са анкетирани по 2000 респонденти. Извършени са допълнителни проучвания в 6 държави през април, за да се анализира първоначалният ефект от коронавируса.

Здравната криза е възродила интереса към телевизиите. Зрителската аудитория е нараснала с 5% средно. Телевизията е основният източник на информация заедно с онлайн медиите.

Вестниците са сериозно засегнати от пандемията от коронавирус. Изследването също е установило, че доверието към медиите е паднало на най-ниското ниво от първия доклад през 2012 г., като само 38% казват, че те се доверяват на медиите през повечето време. Доверието към медиите варира в различните държави - от 56% във Финландия и Португалия до 23% във Франция и 21% в Южна Корея.
 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.