Областната дирекция на МВР във Върна съобщи, че на 6 януари, около 17:00 часа, на бул. «Васил Левски», е възникнало автомобилно произшествие. 56-годишният водач на автомобил. «Опел», по време на движение, частично преминава от от дясна в лява пътна лента.

Това движение води до сблъсък с мотоциклет «Ямаха».

Вследствие на инцидента водачът на мотоциклета получава контузни рани. След като медицински екип го преглежда той е освободен за домашно лечение, без опасност за живота.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.