Автокино под звездите ще гостува на 10 юли в Бяла. От местната общинска администрация съобщават, че ще бъде представен хитът на съвременното българско кино "Диви и щастливи".

Зрителите ще имат възможността да се насладят на филма от комфорта на своите автомобили. Екранът ще бъде построен на улица "Андрей Премянов" пред сградата на общинска администрация.

Звукът ще се възпроизвежда от радиото на съответната честота, изписана на киноекрана. Зрители без автомобили, ще могат да се насладят на звука през мобилните си телефони. Настаняването на автомобилите ще започне в 20:00 часа. Прожекцията ще започне в 21:20 часа.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.