"Може да се очакват безплатни ваксини в Европа в края на тази година и в началото на другата." Това съобщи пред bTV доц. Михаил Околийски, представляващ Световната здравна организация (СЗО) у нас.

„Тази ваксина ще бъде произведена в достатъчни количества, че да бъде експортирана до отделните страни и да задоволи най-неотложните нужди за най–нуждаещите се – здравният персонал, хората с хронични заболявания и след това стъпка по стъпка за населението“, обясни той.

Мащабът на пандемията е по-голям от това, което сочи статистиката, смятат в СЗО. Чакаме втора вълна на COVID-19.

България не е сред най-тревожните страни, но след платото може да последва рязък скок през есента на заболели, смята Околийски.

За пореден път той алармира, че разпространяваните неверни твърдения за болестта, които идват от хора в здравната сфера, е изключително опасно. От това настъпва объркване и пренебрегване на мерките срещу разпространението на коронавируса.

„В самото начало СЗО имаше посланието да имаме единно послание, което в България много добре функционираше, и после по различни причини това послание се раздвои, посланието на СЗО и Европейският център за контрола на заболяванията, както и РЗИ е, че трябва да има определени епидемични мерки и другите послания, които са много прости – не носете маски. Но

какви са научните доказателства даден специалист да каже това, това са субективни твърдения, рискува се да се заразяват като не носят маски“, коментира Околийски.

За да се избегне дезинформацията и неверните твърдения, връщането на брифингите от кризисния щаб е добро решение. „Хората се нуждаят от адекватна и точна информация, особено когато особено социалните медии са изпълнени с фалшиви новини“, подчерта експертът bTV.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.