Летните програми по ИТ умения, програмиране и дизайн на Адванс Академи приключиха, но не и емоциите от тях. Новата учебна година наближава, а програмите са отворени за записване. Като родител всеки от нас би искал да се запознае с преподавателите на децата си предварително. Личният контакт е най-прекият път към доверието. Затова най-голямата ИТ академия в Източна България е подготвила нов формат на своите отворени врати. На 04 и 05 Септември Адванс Академи организира безплатни ИТ лаборатории за ученици и техните родители, на които ще бъдат представени петте програми за отделните възрасти - за децата от 1-ви до 7-ми клас ще се презентират "Програмиране на игри със Scratch", "Уеб дизайн с WIX", "Програмиране със Scratch и Python", за по-големите от 5-ти до 12-ти клас ще се презентират програмите по "Уеб програмиране за ученици" и "JavaScript програмиране".

В отбори съставени от децата и техните родители ще трябва да се справят с програмна задача като вложат творчество и логика.

Безплатните лаборатории ще се провеждат със следния график:

04 Септември (Петък)

Програмиране на игри със Scratch - начало 16:00 часа

Създаване на Уеб сайтове с WIX - начало 17:00 часа

Уеб програмиране с HTML и CSS - начало 18:00 часа

05 Септември (Събота)

Програмиране на игри със Scratch - начало 10:00 часа

Създаване на Уеб сайтове с WIX - начало 11:00 часа

Уеб програмиране с HTML и CSS - начало 12:00 часа

Във връзка с противоепидемичните мерки, ви молим да запазите място по телефона.

Можете да ни откриете на адрес https://advanceacademy.bg/, телефон 0889 990 030 или email office@advanceacademy.bg
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.