Снимка: ЕПА/БГНЕС

Белият дом заяви, че има доверие и разчита на финансовите институции на САЩ в отговор на запитване за фалита на "Силикон вели банк" - Ес Ви Би (Silicon Valley Bank, SVB), който е най-големият банков фалит след финансовата криза от 2008 година, предаде Ройтерс, цитирана от БНР.

Сесилия Раус, която председателства Съвета на икономическите съветници, изрази увереност в регулаторните органи, в отговор на запитване за институцията, която беше затворена днес от калифорнийски банков регулатор.

Раус заяви, че банковата система на САЩ е фундаментално по-силна, отколкото по време на финансовата криза през 2008 година.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.