Тризнаци проплакаха в АГ болница Варна на 2 ноември т.г. По оперативен път на бял свят се появяват здрави, две момченца и едно момиченце. На същия ден първата си глътка въздух са поели общо 11 бебета, като сред тях има една двойка близнаци, съобщават оттам.

АГ Болница Варна може да се похвали с бейби бум през изминалия месец Октомври, на бял свят са се появили 195 здрави бебета. От началото на 2020г. са родени 1793 деца, като най-малкото е едва 700 гр. Благодарение на медицинските грижи на специалистите от отделение „Неонатология“ малкия борец е вече изписан.

Независимо от епидемиологичната обстановка, в която се намира в момента страната ни, ръководството на лечебното заведение може да гарантира на своите пациентки осигуряването на висококачествени медицински грижи, индивидуално отношение, комфорт и уют, от които всяка бъдеща майка се нуждае, съобщава Радио Варна.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.