Бебе е сред регистрираните нови заразени с коронавирус във Варна. Това сочат данните на РЗИ-Варна.

За последното денонощие новите случаи на COVID-19 са 9. Положителни проби са дали хора от различни възрастови групи (от 23 год. до 87 год., в семейни огнища и с дифузно разпространение, уточняват от здравната инспекция.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.