На 22 август се навършват 100 години от рождението на американския писател Рей Бредбъри. За себе си той казва:

"Баща ми е Жул Верн. Хърбърт Уелс е мъдрият ми чичо. Едгър Алан По е братовчедът ми с крила на прилеп, когото държим в таванската стаичка. Флаш Гордън и Бък Роджърс са ми братя и приятели. Това е моето потекло. Като се прибави естествено и фактът, че Мери Шели, авторката на "Франкенщайн", ми е майка."

С романите си "Марсиански хроники", "451 градуса по Фаренхайт", "Вино от глухарчета", "Сбогом, Лято" Бредбъри остава в историята като един от най-творческите умове в литературата, без да е завършил висше образование.

Едно от нещата, с които ще се помни, са предсказанията, които прави в книгите си, и фактът, че те по-късно се случват, така както той ги е описал по-рано. Носител е на мемориалната награда "Деймън Найт Гранд Мастър".

Често в интервютата си казва, че "ако пишете без жар, без увлечение, вие сте писател само наполовина".

Умира на 5 юни 2012 г.

 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.