Желанието на Леонел Меси да си тръгне като свободен агент от "Барселона" е било отрязано от шефовете на клуба. Според El Periodico Меси е поискал спешна среща с ръководството на каталунците.

Откупната сума в договора на Меси е 701 млн.евро. Няма клуб в условията на пандемията който да плати тези пари дори и за Меси. Ако все пак не се стигне до компромис Меси ще трябва да остане до лятото на 2021. Тогава ще си тръгне като свободен агент.

Барса обаче може да изкара доста милиони ако все пак реши да го продаде сега. Най-голям интерес към Меси проявяват от "Манчестър Сити" и "ПСЖ"., съобщи “standartnews.com”.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.