Българските букви под формата на пейки  ще посрещат това лято жителите и гостите на Берлин в едно от най-оживените места на брега на река Шпрее, в близост до Берлинската катедрала и Острова на музеите. Както “Darik.bg” съобщи, откритата днес арт инсталация с буквите от нашата азбука е българският поздрав към германското председателство на Съвета на ЕС, което започва на 1 юли.

Инсталацията представя 14-те букви от кирилицата без графичен еквивалент в латинската и гръцката азбука - Б, Д, Ж, З, И, Й, Ц, Ч, Ш, Щ, Ъ, Ь, Ю, Я. Изработени като оригинални пейки, те бяха поставени за първи път през лятото на 2018 г. в София, с наименованието „Скритите букви“. Чрез тях бяха създадени нови места за четене и своеобразни литературни кътчета в столицата на България.

През лятото на 2019 г. проектът гостува в Париж, а в края на 2019 г. беше реализиран и в Рабат, Мароко.

Снимка МВнР

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.