Водещата авиокомпания за товарни дронове "Дронамикс" (Dronamics) обяви днес успешния завършек на първия тестов полет на изцяло готовият протитип на самолета й "Черен лебед" на летище Балчик, съобщи БТА. Така тя показа потенциала, с който разполага логистичната индустрия, за да повиши ефективността при транспортиране на продукти.

Създадена от желанието на двама братя да открият по-бърз, по-зелен и по-достъпен начин за доставка на стоки, "Дронамикс" си е поставила за цел да осъществи доставката същия ден и навсякъде. Важното постижение е резултат от месеци на наземни тестове и тестване на по-малки самолети. Самолетът "Черен лебед" е бил пилотиран дистанционно от двама пилоти на търговски самолети от наземната контролна станция на "Дронамикс".

Успешният тестови полет утвърждава лицензираната технология за товарни дронове за търговски полети в Европа, която ще стартира по-късно през годината и ще обслужва различни промишлени отрасли с бързо и икономично решение, за да посрещне нарасналите потребителски нужди.

"От деня, в който за първи път си представихме как би изглеждал "Черен лебед", работим за осъществяването на този полет. Днес ние написахме история и сме горди, че показахме валидността на нашата дрон технология", заяви съоснователят и главен изпълнителен директор на "Дронамикс" Константин Рангелов.

"Бяха необходими огромно количество работа, вяра и устременост, за да докажем, че това, което сме предвидили, работи. Сега можем да се съсредоточим върху следващата ни стъпка -разгръщането на търговски ни операции и не можем да бъдем по-развълнувани, отколкото сме в момента", каза той.

"Дронамикс" е водещ разработчик и оператор на дронове с голям обсег, създаден специално за товари. "Черен лебед" може да пренася 350 килограма на разстояние до 2500 километра, което е с 80 на сто по-бърза, 50 на сто по-евтина и с 60 на сто по-малко емисии, отколкото алтернативни начини за транспорт, включително и въздушния транспорт.

Първият полет е бил с продължителност от 10 минути и 27 секунди, като средната скорост е била около 140 киломента в час. Апаратът се е издигнал на височина от около 610 метра.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.