Българската аутсорсинг компания Pontica Solutions откри своя офис във Варна. За петте години от създаването си във фирмата са наети над 250 специалисти, със средна възраст 27 години. В офиса във Варна вече са започнали работа над 100 души, а амбицията на основателите е в рамките на една година фирмата да удвои служителите си.

Домакини на събитието бяха Иван Георгиев и Евгени Борисов – основатели и управители на фирмата. Част от екипа проведе преди месец онлайн среща с кмета на Варна Иван Портних, по време на която го запознаха с бизнес плановете на дружеството. Компанията е специализирана в изнасяне на бизнес процеси и IT аутсорсинг, обслужва клиенти на повече от 30 чужди езика, основно английски, френски, немски, италиански, испански.

Портфолиото на Pontica Solutions включва клиенти в сферите на технологиите, гейминга, онлайн търговията, транспорта и туризма. Офисът на Pontica Solutions в морската столица е втори в страната и е част от дългосрочните планове на ръководството за разширяване на дейността.

Събитието уважиха зам.-кметът Христо Иванов, Ива Дикова – директор на Френския институт във Варна, представители на университети и езикови гимназии във Варна. "Радвам се, че се отваря още един офис, в който да работят млади, образовани хора и да се развива този бизнес сектор, който е изключително важен за нас. Благодарим Ви, че избрахте Варна и се надявам, че условията, които предлага градът, ще допринесат за набирането на необходимите специалисти. Община Варна ще продължи да бъде Ваш партньор", каза зам.-кмет Христо Иванов.

"Взехме стратегическото решение да растем във Варна по няколко причини - тук има изключително много млади таланти, много квалифицирани хора и Варна веднага след София е най-доброто място за развитие на бизнеса", каза Иван Георгиев.

Той допълни, че компанията има стратегия за връщането на младите хора от чужбина. "За нас е голям успех да се развиваме във втори град – Варна, избрахме го след много проучвания", заяви Евгени Борисов, цитиран от "Live.Varna.bg".

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.