Националният отбор на България по голф за жени спечели първо място на завършилия в Правец турнир European Ladies Team Shield Championship.

След победи над съставите на Украйна и Румъния с по 3-0, българките в състав София Селдемирова, Магдалена Борисова, Виктория Пеловска и Виктория Георгиева, се нуждаеха от равенство срещу миналогодишните шампионки от Полша.

Националките стигнаха до него в последния сингъл, когато 17-годишната Борисова показа стабилна игра и спечели една дупка преди края.

Мъжете, в състав Райан Стайков, Денис Стайков, Любомир Тушев и Кристиян Цветанов, останаха втори, след като отстъпиха на Полша след много оспорван мач.

Треньори на отборите ни са Скот Голди и Станко Маринов.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.