По искане на българските власти финансовите министри на държавите-членки на Еврозоната, президентът на Европейската централна банка и финансовите министри и управителите на централните банки на Дания и България решиха единодушно да включат българския лев във Валутния механизъм, съобщи Европейската централна банка.

ЕЦБ определи базов курс за конвертирането на българския лев в евро от 1,95583 лв. за евро (колкото е фиксирания курс на БНБ).

Това е исторически акт, който ще има голямо значение за бъдещето на България, заяви на извънреден брифинг в МС управителят на БНБ Димитър Радев.

"Това е акт, който трябва да ни обединява. Той дава на България тежест, каквато тя никога не е имала при решаването на европейските дела. Служителите на БНБ положиха огромни усилия в този процес. Разбира се, той нямаше да бъде завършен, ако не беше подкрепен с политически актове и решения, съобщава “Vesti.bg”. Премиерът беше на висотата на историческите изисквания" каза още управителят на БНБ.

Снимка: Thinkstock/Guliver photos

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.