България спечели втора европейска титла в категорията "индивидуално - жени" от шампионата на Стария континент по спортна аеробика, който се провежда в италианския град Пезаро. Българката, която влезе с първи резултат във финала (22.000 точки), със страхотна игра успя да защити високия си резултат и с оценка от 21.700 точки стъпи на европейския връх.

Втората позиция и сребърният медал засулжи представителката на Русия Татяна Конакова - 21.650 точки, а третото място и броновото отличие стана притежание на румънката Теодора Куку - 21.600 точки.

Осмицата добълниха Сара Гутини (Италия), Анна Булло (Италия), Анастасия Курашвили (Украйна), Дниз Нил Балл (Турця) и Дария Тиханова (Русия), съобщава БНР.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.