Пет медала спечелиха българските атлети в първия ден на Балканиадата в Клуж, Румъния. Габриела Петрова спечели титлата в тройния скок. Тя се приземи на 14.19 м в най-добрия си опит в състезанието и безапелационно се окичи със златото. Флорентина Костин Юско (Рум) стана нейна подгласничка с 13.50 м, а трета се нареди Тугба Айдън (Тур) - 13.44 м.

Три сребърни отличия завоюваха Инна Ефтимова, Лиляна Георгиева и Михаела Петкова, а бронз спечели и Яна КОпчева. Ефтимова стана втора на 100 м с 11.70 сек. По-бърза от нея в надпреварата беше само Милана Тираник (Срб) – 11.67 сек.

Георгиева пък записа най-доброто си постижение в кариерата си на 800 м, за да заслужи среброто в двете обиколки. Тя превзе дистанцията за 2:05.16 мин. Клаудия Михаела Бобочеа (Рум) спечели балканската титла на 800 м с 2:03.32 мин.

Петкова прати копието на 50.35 м и беше изпреварена в крайното класиране само от Ваня Спаич (Босна и Херцеговина) – 53.31 м. Михаела с 58.02 м през сезона. Копчева пък метна диска на 41.48 м за третата позиция в сектора. Победиха я Йозлем Беджерек (Тур) - 53.41 м, и Андреа Люляна Лунгу (Рум) - 50.15 м., съобщи “standartnews.com”.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.