България подготвя дело пред Съда на ЕС срещу Пакета "Мобилност", обяви транспортният министър Росен Желязков.

С 520 на 160 гласа новите разпоредби бяха приети от ЕП. Те са в пряк ущърб на българските превозвачи. Към делото са поканени да участват останалите страни от ЕС, които също са против - Румъния, Полша, Унгария, Литва, Латвия, Малта, Кипър, Естония.

Разпоредбите за връщането на ТИР-а на всеки 8 седмици в страната на регистрация ще влязат в сила в началото на 2022 г., за връщането на шофьорите - след 20 дни, а за командировъчните - след 18 месеца.

Припомняме ви, че Европарламентът одобри без никакви изменения и трите правни акта, които са част от пакета "Мобилност".

Според приетите текстове новите правила ще помогнат за гарантирането на по-добри условия за почивка на водачите и ще им позволят да прекарват повече време у дома.

Според ЕП новите правила ще осигурят ясна правна рамка с цел предотвратяване на различни национални подходи, както и за гарантиране на справедливо заплащане за водачите.

Правилата за командироване ще се прилагат за каботажните и трансграничните транспортни операции, с изключение на транзит, двустранните операции и двустранните операции с две допълнителни операции по товарене или разтоварване.

Приетите правила в пакета "Мобилност" ще влязат в сила след публикуването им в Официалния вестник на ЕС през следващите седмици.

Така на практика българските забележки бяха игнорирани, обобщи БНР.

Пред БНТ евродепутатът Андрей Новаков обяви, че сега надеждите ни са насочени към Европейската комисия, която сама се отказа от този проект, нищо, че го предложи.

Очакванията ни най-вече са по оценката за въздействие на околната среда.

"Мисля, че няма еколог с диплома, който да каже, че пътуването на 40% от камионите празни без цел, без заплати за шофьорите е полезно за околната среда. Надеждите са ми насочени към комисаря по транспорт, който освен че идва от Румъния, прави ми впечатление, че има познания, не се е дистанцирал от бранша, че слуша какво казват шофьорите, превозвачите и вижда какво се случва по границите, каза Новаков.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.