Базираната в САЩ NuScale Power заяви, че е подписала меморандум за разбирателство (MoU) с българската атомна електроцентрала АЕЦ в Козлодуй относно възможното внедряване на технологията за малки модулни реактори (SMR) на NuScale в българската централа, пише IntelliNews.

Новината е няколко седмици след като българският премиер Бойко Борисов заяви, че АЕЦ "Козлодуй" ще използва руско оборудване, закупено за планираната АЕЦ "Белене", за изграждането на два нови блока, съобщава "news.bg".

NuScale Power разработва модулен реактор с лека вода, който според нея ще доставя "надеждна и изобилна" безвъглеродна ядрена енергия. Първата SMR централа ще започне да работи във Айдахо Фалс в САЩ до 2030 г. Подписани са Меморандуми за разбирателство с енергийни компании в Чехия, Румъния и Украйна.

В България "целта на споразумението е да се оцени SMR технологията на NuScale за годността да бъде внедрена на площадката в Козлодуй. Съгласно Меморандума за разбирателство NuScale ще подкрепи АЕЦ Козлодуй, тъй като те провеждат редица проучвания и анализи, включително разработването на график на проекта с крайни резултати за предпроектно проучване, прогнозна оценка на разходите и инженеринг, планиране, лицензиране и други дейности, договорени взаимно от страните, подкрепящи потенциалното внедряване на NuScale ", се казва в съобщението на компанията.

АЕЦ "Козлодуй", която е изцяло собственост на АЕЦ "Козлодуй", управлява проект за изграждане на нов ядрен енергиен блок за производство на електрическа и топлинна енергия на мястото на съществуващата централа.

"NuScale SMR е един от най-добрите варианти за постигане на целите на европейската и българската политика на либерализиран пазар на електроенергия, подобряване на сигурността на енергийните доставки и добавяне на достатъчна стойност към националния брутен вътрешен продукт", заяви главният изпълнителен директор "АЕЦ Козлодуй - Нови мощности" ЕАД Любен Маринов.

По-рано през февруари АЕЦ "Козлодуй" нае Westinghouse Electric Sweden за извършване на анализ на алтернативен тип гориво за своя блок 5. Договорът е част от процедурата за лицензиране на алтернативен тип гориво за блок 5, което е част от усилията на България за диверсификация на доставчици на ядрено гориво, се казва в изявлението на правителството.

АЕЦ "Козлодуй" има само два експлоатационни блока, 5ти и 6ти, построени от бившия Съветски съюз.

Междувременно плановете за изграждане на втората атомна електроцентрала в България в Белене са под въпрос. Борисов не коментира изрично, но обсъждането на използването на оборудване, закупено за "Белене" в АЕЦ "Козлодуй", показва, че новата централа (предмет на повтарящи се правителствени обрати през последните години) може отново да бъде спряна.

Освен споразумението за сътрудничество с NuScale, чешката държавна енергийна компания ЧЕЗ подписа и меморандум за разбирателство с GE Hitachi Nuclear Energy за взаимно споразумение за проучване на икономическата и техническата осъществимост на потенциалното строителство на BWRX-300 SMR в Чешката република.

Естонската фирма Fermi Energia обяви на 8 февруари, че набира капитал, за да поеме процеса на проектиране на ново поколение малък модулен реактор (SMR), който, ако бъде построен, ще бъде един от първите по рода си в Европа и първата АЕЦ в Естония.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.