С вълнение, ентусиазъм и палка в ръка малчуганите от НУ „Иван Вазов“ – гр. Дългопол се включиха в националната програма „Детско полицейско управление“. Така се превърнаха в част от пазителите на реда по пътищата в града. С усмивка и пожелание за безаварийно пътуване те поднасяха студена вода на пътуващите в тридесет градусовите температури след извършената проверка под ръководството на полицейски инспектор Пламен Янчев, служител на ПУ- Дългопол и ръководител на детската програмата.
“За децата този ден не беше само един обикновен ден от лятната ваканция”, разказват ръководителите на проекта. Той се превърна в празник за малчуганите, които само след няколко месеца ще станат първолаци. Днес те се почувстваха полезни и значими в ежедневния и усърден труд на служителите на ПУ Дългопол.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.