Зехтин с неясен произход се продава в Югозападна България - това установи проверка на Агенцията за безопасност на храните след като стана ясно, че в Гърция оцветяват българско олио и след това го предлагат на нашия пазар като зехтин, съобщи Агенция „Фокус”.

Акцията е била по искане на полицията, които са потърсили съдействие от Агенцията по безопасност на храните за констатиране на нарушения при продажбата на зехтин. Проверките са извършени в хранителни магазини на главен път Е-79 и в района на граничния пункт "Кулата".

От проверени пет обекта, в четири е намерен зехтин без документи за произход.

"Установихме продажба на зехтин без етикет, само с гръцки надписи на кутиите. Възбранили сме ги. Наложили сме санкции", каза д-р Калина Милушева – началник на отдел по контрол по храните.

Според специалисти, трудно бихме различили качествения от фалшивия зехтин. Само лабораторни изследвания биха могли да го потвърдят. Търговци казват, че ниската цена винаги е предпоставка за измама.

Проверките на Агенцията по безопасност на храните ще продължат. Обхватът на търговските обекти ще бъде увеличен. Предстои да бъдат взети и проби от количества, които са с установен съмнителен произход. Засега не е ясно дали има опасност за здравето на хората, които все пак са консумирали от фалшивата продукция.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.