Близо 45 коли от Варна са готови да се включат в протеста на автоинструкторите, който е организиран за 7 октомври. Това каза за Радио Варна Атанас Балабанов, председател на Съюза на автоинструкторите във Варна.

Основните искания са спиране на две наредби - Наредба 37, която е пряко свързана с обучението на водачи на моторни превозни средства и е публикувана в интернет за обществено обсъждане. Втората Наредба е 41-ва и е свързана с професионалната квалификация на водачите от професионалната категория С, С+Е и Д.

„Според Закона за движение по пътищата единствено министерството на образованието създава стандартите и методиката на обучение на водачи на моторни превозни средства. Неизвестно как и защо Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ иззе функциите на Държавната агенция по безопасност на движението и започна да спуска изменение на наредбите.“, каза Балабанов.

Той посочи, че автоинструкторите са против предложението центровете за обучение да бъдат преобразувани в търговски обекти. Според него смяната на статут се извършва за времето от 6 месеца до 1 година и ще струва в рамките от 6 000 до 8 000 лева, съобщи Радио Варна.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.