Автобус превозващ военни, се запали в Силистренско. Инцидентът е станал край летище Кайнарджа.

В автобуса, която е изгорял напълно, са пътували повече от 35 представители на Военноморските сили. Те са участвали в Националния събор възпоменание, който отбелязва 104-та годишнина от Тутраканската епопея на военното гробище в Шуменци.

Автобусът се запалил в движение, като огънят тръгнал от задната му част.

Първоначално шофьорът пренебрегнал подадения му сигнал за опасност, от друг водач на автомобил. За щастие при инцидента няма пострадали, съобщи "24 часа".

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.