След терористичния акт в понеделник, отнел живота на четирима и ранил 23-ма души, представители на Министерството на вътрешните работи и Министерството на вероизповеданията са свикали кризисна среща с представители на организацията Ислямско вероизповедание, на която е било взето решение да бъдат закрити две джамии и две ислямски организации.

Атентаторът е посещавал редовно двете джамии и се предполага, че там се е радикализирал. Едната е била под патронажа на организацията Ислямско вероизповедание в Австрия, съобщи на пресконференция министърът на вероизповеданията Сузане Рааб.

Конкретно става дума за отнемане на юридическите права и за разпускане на организациите, което е в интерес на обществената сигурност, тъй като не е изпълнено изискваното от ислямския закон "положително отношение спрямо обществото и държавата".

"От наша гледна точка е оправдана намесата ни", заяви на пресконференцията министърът на вътрешните работи Карл Нехамер, подобни действия винаги са много деликатен казус, но са в рамките на правовата държава.
Освен това вътрешният министър обяви първите персонални последици във Виенската служба за защита на конституцията и борба с тероризма след полицейските грешки, свързани с атентата в понеделник. Ръководителят на службата ще напусне поста си.

Нехамер даде допълнителни сведения за обиски в чужбина - в Германия са извършени четири обиска на домове и Федералната криминална служба води разследване по случая, допълни "Дневник".

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.