Авиобаза „Граф Игнатиево“ се подготвя да посрещне 16 нови изтребителя. Това е казал заместник-началникът на отбраната генерал-лейтенант Цанко Стойков по време на срещата си с помощник държавния секретар на Съединените щати по политико-военните въпроси Кларк Купър. Съобщение за разговорите дойде от пресцентъра на Министерството на отбраната.

Уверението на българската страна идва на фона на предупрежденията на началника на ВВС генерал-майор Димитър Петров.

Преди дни той каза, че поръчката на още осем нови самолета повдига въпросите за още логистика и личен състав.

Срещите за авиацията днес са били без присъствието на генерал Димитър Петров, става ясно от съобщението на МО. Генералът е в карантина заради Covid-19.

Заместник-министърът на отбраната Атанас Запрянов пък е разяснил, че 300-те милиона лева за модернизиране на авиобазата са повече, отколкото са необходими само за придобиването и експлоатацията на F-16. И че авиобаза "Граф Игнатиево" ще може да приеме и съюзни военновъздушни сили.

Помощник държавният секретар на САЩ по политико-военните въпроси Кларк Купър е припомнил за двустранното споразумение за сътрудничество в областта на отбраната и допълни:

"Обсъждаме важните проекти за сигурността и оперативната съвместимост не само между България и САЩ, но и за всички държави-членки на НАТО. Една по-задълбочена партньорска програма за България, за САЩ, за всички държави в този регион. За мен е удоволствие да виждам практическото изпълнение на изграждането на инфраструктурата и бъдещите планове за самолетите F-16".
Кларк Купър ще види и другите военновъздушни бази. Седем американски F-16 участват в охраната на българското въздушното пространство до края на октомври, заедно с нашите изтребители МИГ-29, съобщава БНР.
 

 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.