Минути след освобождаването си, Арман Бабикян, един от "Отровното трио", заяви във видео, излъчвано на живо от районното управление в столицата, че отново "ще разпънат палатките и ще чакат пак да ги арестуват".

На кадрите се вижда, как той прибира личните си вещи, които при задържането му са били прибрани от полицията.

Според него, полицията е нарушила гражданските му права, както неговите, така и на протестиращите.

Изглежда, че на Арман Бабикян, не му е ясно на колко милиона жители на блокираните градове той и свитата му, нарушават правата ежеминутно, заявяват от "Днес+".

Заканите за по-сериозни протестни действия заваляха от привържениците на "Отровното трио" и Мая Манолова, която предаваше на живо от Първо ПРУ-София.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.