Горната и долната част на гигантската статуя на Рамзес II.

Египетски и американски археолози откриха горната част на огромна статуя на Рамзес II по време на разкопки на юг от египетския град Миня. Информацията бе обявена от туристическото министерство на Египет, съобщи Ройтерс, цитирана от Агенция „Фокус".

Варовиковият блок е висок около 3.8 метра. На него е изобразен седящ Рамзес II с двойна корона (символът на Горен и Долен Египет), а на главата на статуята има и изваяна кралска кобра, която допълва украсата.

Властите съобщават, че на горната част на статуята има изобразени йероглифи, които възхваляват краля - един от най-силните фараони в историята на страната.

Рамзес II, който също е познат като Рамзес Велики, е третият фараон от 19-та династия в Древен Египет. Той управлява от 1279 до 1213 година пр. Хр.

Ако се комбинират и горната, и долната част от статуята, нейната височина ще достигне до около 7 метра. Любопитно е, че долната част е разкрита преди десетилетия. Проучванията показват, че новооткритата част отговаря на долната, намерена през 1930 година от германския археолог Гюнтер Ройдер, каза за медиите Мустафа Уазири, представител на Върховния съвет по антиките в страната.

Учените вече са започнали да почистват и подготвят модел за това как ще изглежда статуята, след като бъдат събрани и двете части.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.