Снимка: БНР

Днес, в 15.33 часа в Четвърто РУ е получен сигнал чрез ЕЕН 112 за поставено в училище взривно устройство, подаден чрез мобилен телефон. Незабавно на място пристигнали униформени, съобщиха от ОД на МВР - Варна.

При извършената проверка не са открити съмнителни предмети, за което била уведомена директорката на учебното заведение.

В рамките на предприетите професионални действие по установяването на подателя на фалшивия сигнал, минути по-късно бил установен и задържан 43-годишен варненец, криминално проявен и осъждан. Мобилният апарат бил намерен у него.

Мъжът е задържан за 24 часа.

По случая е образувано досъдебно производство и е докладвано на Районна прокуратура.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.