Кметът на варненското село Старо Оряхово Петър Тинев е задържан тази сутрин при акция на ГДБОП. Задържането му беше потвърдено от Варненската окръжна прокуратура. Към момента няма официална информация по случая, съобщи БНТ.

35-годишният Тинев е кмет на Старо Оряхово за втори мандат. През първия е издигнат от ГЕРБ, а на последните местни избори е избран с около 60% подкрепа като независим.

По непотвърдена информация заедно с кмета са задържани брат му и баща му. По първоначална информация той е участвал в организирана престъпна група с цел изнудване, но към момента няма официално повдигнато обвинение.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.