„Вирусът продължава да циркулира и крие рискове. Последните 2 седмици показаха, че удря там, където не се спазват правилата”. Това заяви доц. Ангел Кунчев, главен държавен здравен инспектор, в предаването “Здравей България по NOVA.

300 лева ще е глобата на премиера за това, че не беше с маска в Рилския манастир. Ще бъдат глобени и репортери, и оператори, които не са спазили правилата, е категоричен доц. Кунчев. Предписания са изпратени и в парламента, защото там също правилата не се спазват съвсем стриктно.

“Vesti.bg” допълва, че според доц. Кунчев, не повече от 20% от заразените влизат в болница и не повече от 4-5% имат нужда от интензивни грижи. „Всеки влизащ в болница обаче е добре да бъде тестван с PCR. Подкрепям Лекарския съюз в това искане”, заяви доц. Кунчев.

„Продължаваме да се чудим как точно се предава вирусът. В едно семейство един заразен и не го предава на останалите. А в Перущица пасторите за нула време заразиха толкова хора”, коментира доц. Кунчев. - „Изведнъж решихме, че проблемът е свършил. Слагаме точка, тръгваме на море. За съжаление, не е така”, коментира главният държавен здравен инспектор.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.