Американски съд реши, че книгата на бившия съветник по националната сигурност Джон Болтън може да бъде публикувана, съобщи “Nova.bg”. Магистратите отхвърли искането на администрацията на президента Доналд Дръмп, да спре мемоарите.

Мотивът на Министерството на правосъдието във Вашингтон беше, че Болтън разкрива класифицирана информация и застрашава сигурността на страната. В книгата се казва, че Тръмп е поискал помощ от Китай за преизбирането си и смятал да изтегли Съединените щати от НАТО. Откъси от мемоарите вече бяха публикувани от редица американски медии.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.