Директорът на федералните Центрове за контрол и превенция на заболяванията в САЩ призна пред Конгреса, че коронавирусът е "поставил тази държава на колене". САЩ са регистрирали повече от 2,3 милиона заразени и над 121 000 починали.

Робърт Редфийлд каза по време на изслушване във Вашингтон, че в американското обществено здравеопазване има сериозен недостиг на финансиране от дълго време и е необходима спешна инвестиция.

“News.bg” цитира думите му пред Комисията по енергетика и търговия към Камарата на представителите, която отговаря и за здравеопазването: "Ние направихме най-доброто, което можем за спиране на този вирус и реалността е, че постави тази държава на колене. Ние вероятно ще похарчим 7 трилиона долара заради един малък вирус".

По думите му САЩ са "използвали капацитета, който има "за да овладее пандемията, но "критиците ще бъдат там".

Снимка “News.bg”

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.