Във Варна завърши държавното лично отборно първенство по синхронно плуване за всички възрастови групи. Варненският клуб „Аква спорт“ отново е доминираща сила в надпреварата. Състезателките на клуба спечелиха купата на страната.

Другите варненски отбори „Торпедо“ и „Албатрос“ също грабнаха доста отличия. Синхронното плуване в морската столица е на върха вече доста години подред у нас, като доказа надмощието си и на това първенство, съобщи Радио Варна.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.