Община Варна се представя за първи път на най-значимото туристическо събитие за Северна Европа и Прибалтика – изложението в Хелзинки, Финландия. Туристическият форум се провежда в периода от 18 до 21 януари и е с насоченост към професионалисти и масова публика.

Мотото на изданието през тази година е „Усетете атмосферата. Почувствайте вдъхновението. Запознайте се със света.“.

Участието в изложението на представителите на Община Варна има за цел информира финландския турист за възможностите за туризъм в морската столица, наличието на природни и културни забележителности и да предизвика интерес към града. Пред заинтересованите страни се представя Варна като популярна дестинация за ваканция на море, културен туризъм, екотуризъм, балнео-, спа и уелнес. По експертни данни, над 1/3 от финландците планират почивката си половин година преди пътуването.

Междувременно продължава участието на представители на Община Варна и на изложението в Щутгарт, Германия. Паралелно с основното изложение су се провеждат и още две тематични изложения: за голф и уелнес (Golf-& WellnessReisen) и круизни пътувания (Kreuzfahrt- & SchiffsReisen), които се провеждат в периода от 18 до 21 януари. Посетителите биват запознавани с възможностите за комбиниране на голф почивка по Северното Черноморие с възможности за спа и уелнес и културни маршрути, които Община Варна предлага и извън летния сезон.

Представителите на Община Варна проведоха и работни срещи с туроператори от Alltоurs flufreizen GmBH и Schauinsland Reisen GmbH, партньори на общината в Програмата за маркетингови дейности на туристически услуги в Черноморските общини на Министерството на туризма.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.