Актьорът Владо Пенев е диагностициран с COVID-19 и се лекува в дома си. Актьорът вече се чувства добре, предстои му да мине и на контролен преглед, за да се установи дали е успял да се излекува от вируса. Това потвърди самият той пред "24 часа".

Заради заболяването му за ден-два били спрени снимките на сериала "Откраднат живот", в който Пенев участва. Тествани са контактните лица на актьора, всички са с отрицателни PCR тестове. Направена е била и пълна дезинфекция на терена на снимките, спазени са протоколите на РЗИ, съобщава БНТ.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.