От Областната дирекция на МВР във Варна съобщиха, че 02.11. т. г., около 21:00 часа, на автобусна спирка «Тракия» на бул. «Владислав Варненчик», е възникнал инцидент. Словесното пререкание между водача на автобуса от масовия градски транспорт на 56 г. и 53-годишен шофьор на таксиметров автомобил не приключило на автобусната спирка.

Малко по-късно, след потеглянето на автобуса, таксиметровият автомобил застига автобуса и принуждава водачът му да спре, след което чупи предното стъкло на превозното средство.

По случая е образувано досъдебно производство, материалите са докладвани на прокурор от Районна прокуратура – Варна. Шофьорът на таксиметровия автомобил е задържан за срок до 24 часа.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.