Проблемът със смяната на корабните екипажи постепенно започва да намира решение. В много държави смените на моряци са вече възможни, като от началото на седмицата ограниченията бяха вдигнати и в Панама.

Случаите на натиск от страна на корабособственици и на моряци не може да бъдат отречени, но в голямата си част, смените вървят с взаимно разбиране, каза в интервю за Радио Варна к.д.п. Адриян Евтимов – посланик на добра воля в Международната морска организация, по повод удължаването на договорите и смените на екипажите.

Капитан Евтимов подчерта, че договорите на българските моряци са удължени с не повече от два месеца, което доста по-кратък срок, от предвидения по Морската трудова конвенция:

С абсолютна увереност мога да твърдя, че има доста български моряци, които работят на кораби по-дълго време от това, предвидено по договор, т.е. има удължение. Но имайки предвид, че българското морячество работи в сегмента „Офицери и старши команден състав“, където договорите са между 2 и 5 месеца, ако има такова удължение, то е в рамките до 2 месеца.

Той напомни, че смените вече се извършват на базата на два отрицателни PCR теста. Вече се изисква негативен тест за съответния моряк, както от страната, от която тръгва, така и от държавата, в която пристига. Този контрол ще се затяга още повече, смята капитанът.

Кризата с коронавируса в морския сектор е показала, че има много уроци, които тепърва трябва да бъдат научени, смята капитан Евтимов:

На първо място светът се сети, че има хора, които работят на кораби и доставят всички неща, които си купуваме в магазините. Освен това, стана ясно, че синхронизацията между държавните в случай на глобална криза липсва, защото дори на регионално ниво не се създадоха общи правила. Управлението на такава криза трябва да има по-глобален и по-координиран характер.

От Международната морска организация алармираха, че има случаи на моряци, които са на кораби вече 17 месеца, а максимумът, предвиден в Морската трудова конвенция е 11 меса. Необходими са спешни действия по осигуряване безопасността на корабоплаването, подчертават от IMO, като напомнят, че продължителното пребиваване на моряците на кораби е вредно, както за физическото, така и за психическото им здраве, съобщи Радио Варна.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.